De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB., uitgebreid met de in dit reglement genoemde zaken. De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen.   
 

Leeftijdscategorie Internationaal U17 Herfsttoernooi De Tubanters

Het toernooi staat open voor jeugdspelers die geboren zijn op of na 01-01-2003  (U17). (Het is toegestaan om met maximaal 3 dispensatie spelers U18 per wedstrijd deel te nemen).
 

Melden

Vóór aanvang van de eerste toernooiwedstrijd dient ieder team bij het wedstrijdsecretariaat de vooraf gestuurde elftallijst te controleren. Op de spelerslijst staan de deelnemende spelers met naam, voornamen, geboortedatum en vast rugnummer.  
 

Programma

Het programma wordt afgewerkt volgens de in het programma vermelde tijdstippen. De duur van de wedstrijden is 2 x 20 minuten met een rust van 5 minuten. De wedstrijden worden geleid door officiële, gekwalificeerde scheidsrechters van de KNVB. Zij worden geassisteerd door de organisatie aangestelde assistent-scheidsrechters.   
 

Er wordt gespeeld in twee poules van 4 teams. De twee poules spelen een halve competitie. De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij de opgang van het wedstrijdveld. Onder leiding van de scheidsrechter zal vervolgens gezamenlijk het wedstrijdveld worden betreden. De teams die 5 minuten na aanvangstijd niet aanwezig zijn, verliezen de desbetreffende wedstrijd met 2 - 0. Er klinkt voorafgaande aan iedere wedstrijd een centraal startsignaal. Het beëindigen van de wedstrijd gebeurt decentraal middels het fluitsignaal van de scheidsrechter.  
 

 

Vervanging van spelers

Per wedstrijd is de vervanging van maximaal 5 spelers ( incl. doelverdediger ) toegestaan. Er moet gewisseld worden conform de spelregels van de KNVB. Dus alleen bij goedkeuring van de scheidsrechter en uitsluitend vanaf de middenlijn.  
 

Strafmaatregelen

Een speler, die uit het veld wordt gestuurd ( 2 x geel, dan wel rood ) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst. Bij een uitzonderlijk grove overtreding en/of het gebruik van fysiek/verbaal geweld, behoudt de toernooiorganisatie zich het recht voor om een speler definitief uit te sluiten van het toernooi.  
 

Wedstrijdkleding

Iedere vereniging dient reserveshirts mee te brengen. De eerstgenoemde vereniging in het wedstrijdprogramma wordt geacht de thuisspelende vereniging te zijn en dient zo nodig reserveshirts aan te trekken.  
 

Poulewedstrijden

De eindstand in de poule wordt bepaald door het hoogste aantal punten. Indien na de poulewedstrijden twee of meerdere teams met een gelijk aantal punten zijn geëindigd, beslist het doelsaldo (het aantal doelpunten vóór minus het aantal doelpunten tegen), waarbij een score van bijv. 8-4 een hogere rangschikking oplevert dan een score van bijv. 7-3.  Als het doelsaldo ook gelijk is, worden strafschoppen genomen door vijf verschillende spelers, om en om, van elk team. ls de stand hierna nog gelijk, wordt er door elk team telkens één strafschop genomen tot er een beslissing gevallen is. De spelers, die de eerste serie van vijf genomen hebben, mogen pas aan deze beslissende serie deelnemen als alle andere spelers aan de beurt zijn geweest.    

 

Finale ronde

de nrs 1 van beide poules spelen om de winst van het toernooi

de nrs 2 van beide poules spelen om plaats 3 e 4

de nrs 3 van beide poules spelen om plaats 5 e 6

de nrs 4 van beide poules spelen om plaats 7 e 8  
 

Voor aanvang van de FINALE zullen de spelers van beide elftallen aan het publiek worden voorgesteld. Bij een gelijke eindstand in de finaleronde worden strafschoppen genomen volgens de procedure zoals hierboven beschreven met dien verstande dat in deze strafschoppenserie(s) slechts die spelers mogen aantreden die aan de betreffende wedstrijd daadwerkelijk hebben deelgenomen.  

 


Fairplay

Er wordt  een Fair-Play cup uitgereikt aan het meest sportieve team. Hierbij wordt zowel het gedrag in als buiten het veld beoordeeld. Fair-Play en respect staan bij de organisatie hoog in het vaandel.  
 

Keeper- & speler van het toernooi

Een door de organisatie aangestelde beoordelingscommissie zal gedurende het gehele toernooi de beste keeper en beste speler van het toernooi aanwijzen.  
 

 

Aansprakelijkheid

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kledingstukken en/of voorwerpen en persoonlijk letsel. Voorkom te allen tijde diefstal, waardevolle voorwerpen kunnen in bewaring worden gegeven bij het wedstrijdsecretariaat Elke vereniging krijgt de sleutel van haar eigen kleedkamer.  
 

Algemeen

Het meenemen en uitwisselen van clubvanen voor aanvang van de toernooiwedstrijden wordt zeer op prijs gesteld.    
 

Een ieder dient netheid te betrachten in het verenigingsgebouw, de kleedkamers en op en om de velden.   
 

In alle gevallen waarin dit toernooireglement niet voorziet, of voor meerdere uitleg vatbaar is, beslist de organisatie. Hiertegen is geen beroep mogelijk. De organisatie gaat er vanuit dat alle deelnemende teams volledig op de hoogte zijn van dit reglement.     
  


Indien het toernooi, om welke reden dan ook, moet worden afgelast is de ev & ac De Tubanters 1897 niet aansprakelijk voor eventuele (reis)kosten. Bij twijfel over doorgaan i.v.m. weersomstandigheden kunt u vanaf 6.00 uur 's morgens bellen met  :

Bert Plagge,  tel.+31 (0)6 47 80 38 02.